Bestuur DokNoord

Even voorstellen

Trudy Oldenhuis-Zijlstra

Ik ben voorzitter van het DokNoord-bestuur. Daarbij ben ik praktijkhoudend huisarts bij de Stadshuisarts in Groningen. Met mijn ervaring als bestuurslid bij de GHC en ambassadeur van de LHV, hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan krachtige huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe.

In een periode waarin we te maken krijgen met vergrijzing, toename van zorgvraag, 
arbeidsmarkttekort en niet meer groeiende financiële middelen zien we dat er veel zorg op de eerste  lijn en de huisartsenzorg af komt. 

Ik denk dat we door samen te werken met elkaar als huisartsen en met andere ketenpartners deze uitdaging moeten aangaan. Waarbij we dicht bij onze kernwaarden blijven, persoonlijke, generalistische zorg dichtbij de patiënt.   

Daarvoor is het nodig dat we elkaar kennen, begrip hebben voor elkaars positie en bereid zijn om de ander wat te gunnen en goed te luisteren.  

Daar zet ik me graag voor in!