Missie en visie

Missie

DokNoord is dé regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe. DokNoord verbindt en ontzorgt huisartsen in de regio en behartigt hun belangen. 

Visie

Werken als huisarts in Groningen en Noord-Drenthe wordt een stuk zorgelozer wanneer alle huisarts-gerelateerde zaken plus de belangenbehartiging in één centrale organisatie gebundeld worden.  

 
DokNoord vormt als sterke en verbindende regionale organisatie voor huisartsenzorg de basis voor kwalitatief goede patiëntenzorg. Wij verankeren de structurele samenwerking en regionale planvorming binnen één regionale huisartsenorganisatie en vormen daarmee hét aanspreekpunt in de regio voor alle huisarts-gerelateerde zaken. Door bundeling van krachten vergroten we onze medisch-inhoudelijke invloed. Dankzij een sterkere eenheid en kortere lijnen in de regio bevorderen wij de slagkracht, efficiency, innovatiekracht en toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg. 

 

Meer lezen over DokNoord?

We zijn er voor alle huisartsen en huisartsen in opleiding in Groningen en Noord-Drenthe.

Ga naar Over DokNoord