Over DokNoord

Voor alle huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe

DokNoord is dé regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe

DokNoord is een ledenorganisatie (coöperatie). We zijn er voor alle huisartsen en huisartsen in opleiding in Groningen en Noord-Drenthe. 

De intensievere samenwerking via DokNoord is ingegeven door regionale en landelijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Algemeen leidend hierin is dat het creëren van één herkenbaar aanspreekpunt voor huisartsenzorg belangrijk is voor verdere versterking van de regionale samenwerking. Deze bundeling van krachten in een herkenbaar aanspreekpunt zorgt voor:

 • meer eenheid in beleid
 • kortere lijnen in de regio
 • meer slagkracht
 • minder bestuurlijke drukte 

Nieuw en toch vertrouwd

DokNoord bestaat uit de volgende werkorganisaties:  

Deze werkorganisaties blijven, net als nu, hun huidige activiteiten uitvoeren. Je zult ze dus ook terug blijven zien, met hun eigen logo's. De werkorganisaties bundelen de krachten door nog meer en intensiever met elkaar samen te werken. Nieuw en toch vertrouwd dus.  

Bestuur

Het bestuur van DokNoord bestaat uit zeven leden; huisartsen die lid zijn van de coöperatie DokNoord:

 • Trudy Oldenhuis-Zijlstra, voorzitter
 • Anke van der Burg
 • Marijke Olthof
 • Kirsten Hut
 • Harry Bulk
 • Jaap Euwema
 • Christiaan Spijker

Directies

Elke werkorganisatie heeft een eigen directie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering van de desbetreffende werkorganisatie:

 • directie GHC: Tineke Hummel en Marcel van Keulen
 • directie Elann: Tineke Hummel en Marcel van Keulen
 • directie Doktersdienst Groningen: Erik Noordhof
   

Van links naar rechts op de foto: Erik Noordhof, Tineke Hummel en Marcel van Keulen.

Onze werkorganisaties