Even voorstellen: het bestuur van DokNoord

Bestuur

Het bestuur van DokNoord bestaat uit zeven leden; huisartsen die lid zijn van de coöperatie DokNoord.

Het bestuur gaat over de algemene leiding en het zorginhoudelijk beleid van DokNoord, de strategische koersbepaling en de collectieve en individuele belangenbehartiging van de aangesloten huisartsen. Het bestuur vertegenwoordigt bovendien DokNoord in externe gremia en bevordert intern het draagvlak bij de aangesloten huisartsen.

Maak hieronder kennis met het bestuur!

Bestuurssecretaris