Bestuur DokNoord

Even voorstellen

Marijke Olthof

Opleiden, onderzoek en continuïteit van zorg zijn voor mij de kern van mijn toekomstvisie op de huisartsenzorg in Groningen.

Sinds vier jaar heb ik een solopraktijk in Roden, waar ik ook huisartsen opleid. Daarnaast ben ik secretaris van de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) en LHV-ambassadeur. Ook ben ik actief bezig met huisartsgeneeskundig onderzoek bij het UMCG.  

Om de huisartsenzorg in onze en andere regio's sterk en aantrekkelijk te houden is continuïteit en de persoonlijke relatie tussen patiënt en de huisarts(enpraktijk) mijn belangrijkste speerpunt. Dat is onze kracht en die moeten wij behouden en verstevigen. Dát is waar ik me als DokNoord-bestuurslid voor wil inzetten de komende jaren.