Ledenraad

Meebeslissen over huisartsenzorg

Naast het bestuur heeft DokNoord ook een ledenraad die bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten huisartsen.

De ledenraad heeft zeggenschap en eindverantwoordelijkheid over de strategische en beleidsmatige hoofdlijnen via stemming over:

  • benoeming
  • schorsing en ontslag van de bestuursleden
  • wijziging van statuten en fusie
  • toetsing op het goedgekeurde strategisch beleid
  • vaststelling van jaarplan, begroting, jaarrekening en resultaatbestemming.

Eén lid, één stem

Alle aangesloten huisartsen hebben zeggenschap via een ledenraad. Hoe dat werkt, lees je hieronder.

De bij DokNoord aangesloten huisartsen hebben zeggenschap over onderwerpen waarover besluitvorming plaatsvindt. De zeggenschap wordt uitgeoefend via de afgevaardigde huisarts van de huisartsengroep waarbij een lid is aangesloten. Wanneer gestemd wordt over een onderwerp geldt het principe: één lid, één stem. Elke huisarts die lid is van DokNoord heeft dus één stem. Het aantal stemmen dat een afgevaardigde in de ledenraad kan uitbrengen, is gelijk aan het aantal leden van DokNoord binnen diens huisartsengroep.  

Wanneer zijn de eerstvolgende ledenraad-vergaderingen

  • Dinsdag 23 april 2024
  • Dinsdag 9 juli 2024
  • Dinsdag 8 oktober 2024
  • Dinsdag 3 december 2024

Afgevaardigen hagro's

Afgevaardigden van 37 huisartsengroepen

Naam hagro Naam afgevaardigde
Beerta, Nieuweschans e.o. Dhr. K. Polinder
De Borgen Dhr. J.G.C. Reimert
Delfzijl/Appingedam Mw. K.E. Volmer 
Eelde/Paterswolde  Dhr. D.J. Drenth 
Eemskring  Dhr. J. Cijsouw
Finsterwolde e.o.  Dhr. N. Alizadeh-Kaghaztchi
Hagro 1 Groningen  Mw. R.G.M. Weersink
Hagro 2 Groningen  Dhr. J.W.A. van Willigen
Hagro 3 Groningen  Dhr. J.A. Bruggers 
Hagro 4 Groningen  Mw. M. Feijen
Hagro 5 Groningen Mw. E.L. van Riel
Hagro 6 Groningen Mw. J.M. Lelij
Hagro 7 Groningen  Dhr. T.H.N. Rinkes
Hagro 8 Groningen  Mw. M.M. Engelsman-Metsemakers
Hagro 9 Groningen  Mw. Z. Regtop
Hagro 10 Groningen  Dhr. M.D.R. Goedhart
Hagro 11 Groningen Dhr. J. Euwema
Haren/Glimmen  Dhr. A. Hingstman / Mw. F.P. Buwalda 
Hoogezand-Sappemeer  Mw. J. Wind 
Hoogkerk/Peize  Dhr. R.J. Hage 
Hunsingo  Dhr. S.J. Dijkema 
Paterswolde  Mw. C.S.Knap
Leek/Marum  Mw. M. Jansen
Medisch Centrum Nederland Dhr. G.A. Lochorn
Menterwolde  Dhr. H.C. Spijker
Noordelijk Westerkwartier  Mw. K.D. Dekker
Oude/Nieuwe Pekela  Dhr. D.J. Roelfsema 
Roden  Dhr. H. Jongepier
Scheemda/Oostwold  Dhr. R. Peters
Slochterkring  Mw. I.Y. Gerrits
Stadskanaal  Mw. K. Hut 
Ter Apel/Musselkanaal  Dhr. H. Bulk 
Veendam/Wildervank  Mw. T. Klok
Westerwolde  Mw. E.A. Oelen 
Winschoten  Dhr. S. Jonges 
Zuidlaren Dhr. J.S. Vroegop
Wagro Dhr. T.M. Homburg