Bestuur DokNoord

Hallo, ik ben

Paul Rademaker

Ik ben huisarts bij Huisartsenpraktijk Grijpskerk en ben jarenlang bestuurslid geweest bij de GHC.

Deze functie in het bestuur van DokNoord is voor mij van tijdelijke aard, voor ongeveer een half jaar. 

Mijn voornaamste ambitie richt zich dan ook niet op toekomstbeelden en stippen op de horizon, maar op een goede start van DokNoord. Ik wil helpen ervoor te zorgen dat DokNoord de komende jaren een goede en stabiele organisatie wordt en helpen de organisaties te verbeteren en te beschermen.